Srbija se može pohvaliti da su žene na najvišim funkcijama izvršne i zakonodavne vlasti

0
801

Fokus grupa za praćenje implementacije ciljeva održivog razvoja Narodne skupštine održava dvodnevnu radionicu na temu „Samoprocenjivost rodne osetljivosti parlamenta“.

Ekspert Interparlamentarne unije za samoprocenjivanje i fasilitator radionice Meg Mun, na početku svog izlaganja podsetila je da IPU kontinuirano neguje i podržava jaku parlamentarnu saradnju, rešavanje nesuglasica mirnim putem, a kao jedan od osnovnih zadataka navodi i rad na sprečavanju svake vrste diskriminacije.

– Pod jakim parlamentom podrazumevam delotvoran, dostupan i transparentan predstavnički dom, u kome će žene biti poštovane i neće biti opterećene problemom diskriminacije – objasnila je Mun.

Prema njenim rečima struktura parlamenta treba da odgovara potrebama i muškaraca i žena, a rodno senzitivne reforme su moguće samo ako se u proces uključi čitavo društvo.

Meg Mun je istakla pozitivne promene u procentu zastupljenosti žena u politici u Republici Srbiji, uzimajući u obzir sva tri nivoa vlasti. Ona je naglasila da nije sva važnost u brojevima, već da je bitna istinska participacija, kao i broj žena na rukovodećim pozicijama.

– Srbija se može pohvaliti time da i izvršna i zakonodavna vlast na najvišim funkcijama imaju upravo žene. Bitno je nastaviti ovaj pozitivan trend, koji neće biti samo trenutna slučajnost – zaključila je Mun.

Radionici su, pored koordinatora Fokus grupe dr Milorada Mijatovića, prisustovali i dali svoje mišljenje i predloge narodni poslanici Nada Lazić, Elvira Kovač, Stefana Miladinović, Nataša St. Jovanović, Dragomir J. Karić, Dubravka Filipovski, Ljiljana Malušić, Goran Kovačević, Branimir Jovanović i dr Predrag Jelenković.

Tokom dvodnevnog rada, narodni poslanici će se kroz pet sesija baviti temama prisustva i pozicije žena u parlamentu, kapacitetima pravnog okvira da sprovede politiku ravnopravnosti, kao i ulozi muškaraca u celom procesu.

U okviru radionice biće predstavljen i sastav i radno okruženje skupštinske stručne službe i njihova iskusta iz rodno osetljive perspektive. Glavna pitanja ove sesije biće zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama, ali i predstavljanje mehanizama koji će omogućiti zaposlenima postizanje ravnoteže između radnih i porodičnih obaveza.

POŠALJITE ODGOVOR

Molimo Vas unesite Vaš komentar!
Molimo Vas ovde upišite svoje ime