Почетна Суд части

Суд части

На основу члана 25. Статута Покрета СНАГА СРБИЈЕ-БК, Скупштина Покрета СНАГА СРБИЈЕ-БК, на својој седници, одржаној 16.06.2019. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ СУДА ЧАСТИ

У Суд части се бирају:

За председника: Љубиша Блажић, адвокат, Аранђеловац

за заменика председника:  Драгана Петровић Живковић, дипл. правник, Београд

За чланове:

  1. Мр Даница Радовановић, дипломирани правник, Врачар, Београд
  2. Владимир Дражић, дипл. правник, Земун Београд
  3. Милош Николић, дипл. економиста, Зајечар
  4. Др Душан Деспот, дипл. машински инжињер, Вождовац, Београд

За заменике чланова:

  1. Александар Јовановић, дипл. економиста, Ниш
  2. Ђурђијана Филимоновић, адвокат, Обреновац, Београд
  3. Весна Ђорђевић, дипл. правник. Чукарица Београд
  4. Селим Бериша, педагог, Нови Пазар

У складу са чланом 42. Статута, Скупштина бира Суд части као првостепени дисциплински орган Покрета. Суд части има председника, четири члана и њихове заменике.