Надзорни одбор

На основу члана 25. Статута Покрета СНАГА СРБИЈЕ-БК, Скупштина Покрета СНАГА СРБИЈЕ-БК, на својој седници, одржаној 16.06.2019. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

У Надзорни одбор се бирају:

За председника: Немања Колунџија, дипломирани економиста, Савски венац, Београд

За чланове:

  1. Марина Беговић, дипломирани технолог, Аранђеловац
  2. Ђорђе Стојковић, економски техничар, Панчево
  3. Дејанa Стојановић, дипломирани правник, Јагодина
  4. Солеша Рајка, економски техничар , Београд

Према нашем Статуту, Надзорни одбор контролише приходе и употребу финансијских средстава Покрета, управља имовином и обавља унутрашњу контролу финансијског пословања. Према Статуту Надзорни одбор има председника и четири члана.