Nadzorni odbor

Na osnovu člana 25. Statuta Pokreta SNAGA SRBIJE-BK, Skupština Pokreta SNAGA SRBIJE-BK, na svojoj sednici, održanoj 16.06.2019. godine, donela je

ODLUKU O IZBORU NADZORNOG ODBORA

U Nadzorni odbor se biraju:

Za predsednika: Nemanja Kolundžija, diplomirani ekonomista, Savski venac, Beograd

Za članove:

  1. Marina Begović, diplomirani tehnolog, Aranđelovac
  2. Đorđe Stojković, ekonomski tehničar, Pančevo
  3. Dejana Stojanović, diplomirani pravnik, Jagodina
  4. Soleša Rajka, ekonomski tehničar , Beograd

Prema našem Statutu, Nadzorni odbor kontroliše prihode i upotrebu finansijskih sredstava Pokreta, upravlja imovinom i obavlja unutrašnju kontrolu finansijskog poslovanja. Prema Statutu Nadzorni odbor ima predsednika i četiri člana.