Prof. dr Ranko Marijanović: Strategija razvoja univerzitetskog sporta u Republici Srbiji

0
2271

Definisanje predmeta istraživanja, odnosa i problema, univerzuitetskog sporta Republike Srbije, kao i primene strategiskog menadžmenta u univerzitetskom sportu Republike Srbije treba da obuhvati definisanje većeg broja pojmova.

Pored pojmova univerzitetske politike i univerzitetske strategije, mora da se obuhvati i definicija univerzitetske sportske organizacije, kao spone sa strategiskim i ekonomskim aspektima. Statistika neumolivo pokazuje da se u svetu poklanja velika pažnja razvoju univerziteskog sporta, sa tendencijom sve većeg interesovanja studenata za sportske aktivnosti.

Republika Srbija svoje komparativne prednosti u univerzitetskom sportu, može u potpunosti da realizuje samo definisanjem strategije razvoja univerzitetskog sporta.

Sport i sportske aktivnosti su neophodne komplementarne ljudske potrebe. Uprkos različitim tumačenjima i definicijama sportske aktivnosti su generalno potreba svakog pojedinca.

Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za Pokret SNAGA SRBIJE BK predstavlja jedan od načina da sportski uspesi prestanu da budu proizvod entuzijazma pojedinca i postanu rezultat dugotrajnog i sistematskog rada cele države.

Strategiju razvoja sporta se oslanja na dva osnovna principa i to:
– Princip ljudskih prava
– Princip demokratičnosti

Za Pokret SNAGA SRBIJE BK posebnu ulogu u strategiji razvoja sporta imaju promocija školskog sporta,univerzitetskog sporta, kao i sportski objekti. U tom slučaju treba proširiti bazu sporta, da se omogući većem broju studenata da se bavi redovnim sportskim aktivnostima tjs.omasovljenje sporta je strategija koju treba sprovesti u delo u Republici Srbiji.

Vizija odbora za sport Pokreta SNAGA SRBIJE BK je da sport i spoprtske aktivnosti na svim nivoima, u svim oblicima obezbeđuju fizičku, mentalnu i socijalnu dobrobit našim studentima. Srbija treba da bude zemlja sa razvijenim sportom, infrastrukturom, u kojoj su prava i obaveze sportskih objekata zaštićeni pravnim normama, u kojoj je sport dostupan svakome, u kojoj se neguju sportski talenti i ostvaruju sportska dostignuća. Predškolski, školski i univerzitetski sport treba da budu strategija razvoja sporta, učešće dece i omladine u sportskim aktivnostima je preduslov njihovog fizičkog i mentalnog razvoja.

Opšti cilj odbora za sport Pokreta SNAGA SRBIJE BK predstavlja ispitivanje primene strategiskog menadžmenta u univerzitetskom sportu Republike Srbije, sa ciljem definisanja strategiskog menadžmenta kao odgovora na izazove i organizaciju strateškog sportskog događaja za našu zemlju Svetskog takmičenje studenata UNIVERZIJADA Beograd 2009.

Posebni ciljevi odbora za sport Pokreta SNAGA SRBIJE BK usmereni su na ispitivanja pitanja kako će se ostvariti strategija razvoja takmičenja i studenata. Potpunija saznanja o strateguskom menadžmentu u sportu primenjenom na univerzitetski sport Republike Srbije prestavlja most ka objektivizaciji vidova sporta, razvoj školskog i univerzitetskog sporta otvara mogućnost njegove instrumentaluzacije, a time i praktičnoj primeni.

Sportom se jača i razvija demokratska praksa i tolerancija i da polne, verske, nacionalne,rasne i druge različitosti nesmeju biti prepreka za babljenje sportom.

Prof. dr Ranko Marijanović, predsednik odbora za sport i omladinu PSS BK

POŠALJITE ODGOVOR

Molimo Vas unesite Vaš komentar!
Molimo Vas ovde upišite svoje ime