Novak Đoković primer mladima kako se treba baviti sportom

0
2088

Za Pokret SNAGA SRBIJA – BK sport za decu podrazumeva saradnju između obrazovnih institucija i sportskih organizacija u funkciji veće integracije sporta i prenosa njegovih vrednosti u obrazovanje kao i to da sport može biti iskorišćen u integrativnim procesima u formiranju identiteta deteta.

Potrebno je usmeravanje dece i omladine prema sportu sa modelima rane identifikacije talenata i njihovo uključivanje u nacionalne programe vrhunskog sportskog postignuća. Novak Đoković je primer mladima kako decu treba usmeravati od najranijeg detinjstva, najviše zasluga ima njegova porodica, nažalost Država se seti sporta i sportista kada naprave vrhunske rezultate.

Pokret SNAGA SRBIJE – BK se oduvek zalagao za masovno uključivanje dece i omladine u sport inedtifikovanjem talenata, kojima trba pužiti svaku pomoć za njihovo dalje napredovanje.

sp-novakProces odrastanja dece i omladine posebno je osetljiv s obzirom na moguće negativne uticaje, na elemente njihovog bio-psiho-socijalnog statusa. Osetljivost se ispoljava u porastu biološkog sazrevanja, razvoja ličnosti i uključivanja u društvenu zajednicu. Zbog te pojačane osetljivosti, deca i omladina su podložna, kako pozitivnim, tako i negativnim uticajima.

Pokret SNAGA SRBIJE – BK se zalaže i za masovno uključivanje dece i omladine u organizovanu sportsku aktivnost koja daje čvrst oslonac za upućivanje mladih u smeru suprotnom od socio-patoloških pojava.

Sport kod dece razvija kooperativnost, borbenost, nezavisnost, samostalnost, vođstvo, motivaciju postignuća, samopotvrđivanje, samopouzdanje. Tako da zbog svega ovoga deca treba u što većoj meri da se bave sportskim aktivnostima.

Sa decom treba samo polako, strpljivo i kroz igru, jer deca tako najlakse uče, stiču nova znanja i umeća i treba im pokazati i pružiti samo pozitivne strane sporta i otvoriti im perspektivu da on postane njihova stalna potreba i navika, što je dobro i za njih i za društvo i za državu.

Prof. dr Ranko Marijanović
Predsednik resornog odbora za sport i omladinu

POŠALJITE ODGOVOR

Molimo Vas unesite Vaš komentar!
Molimo Vas ovde upišite svoje ime