Karić učestvovao u diskusiji o godišnjem izveštaju o radu Agencije za energetiku (VIDEO)

0
1507

Na šestoj sednici članovi Odbora za privedu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku razmotrili su Godišnji izveštaj o radu Agencije za energetiku za 2019. godinu.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Veroljub Arsić, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora Nataša Ljubojević, Zoran Tomić, Ivana Popović, Ana Beloica, Snežana Paunović, Vojislav Vujić, dr Alksandra Tomić, Dragomir Karić, Branimir Jovanović, Nenad Krstić, Adrijana Pupovac, Cesna Stambolić i Snežana Petrović.

Predsednik Odbora Veroljub Arsić, na početku sednice, istakao je da u skladu sa Zakonom o energetici Izveštaj o radu sadrži podatke o radu Agencije u pomenutoj godini, finansijskom poslovanju i o stanju u energetskom sektoru Republike Srbije, u okviru nadležnosti Agencije.

Godišnji izveštaj Odboru je obrazložio Dejan Popović, predsednik Saveta Agencije, koji je na početku izlaganja objasnio ovlašćenja i način poslovanja same Agencije, te istakao da se Agencija bavi regulacijom svih cena iz oblasti energetike, odnosno garantovanog snabdevanja električnom energijom i gasom za domaćinstva, cenom pristupa za prenos električne energije, transport gasa, distribuciju električne energije i gasa, kao i za transport nafte i naftnih derivata.

Popović je naveo da je sigurnost snabdevanja električnom energijom, prirodnim gasom i derivatima nafte u 2019. godini bila zadovoljavajuća i dodao da je ukupna potrošnja električne energije bila na približnom nivou kao i u 2018. godini. Predsednik Saveta istakao je da je smanjena potrošnja u domaćinstvima za 0,6 odsto, dok je povećana u industriji, što ukazuje na pozitivan trend u radu, u oblasti industrije. Predsednik je naveo da je Srbija uvezla neto 367 gigavat časova (GWh) više nego što je izvezla, a na slobodnom tržištu prodato je 49,2 električne energije, što je više nego 2018. godine. Strategijom razvoja energetike za period do 2025. godine, prognoziran je rast potrošnje električne energije manje od 1 odsto prosečno godišnje, što 2018. godine nije ostvareno. Što se tiče dostizanja 27 odsto učešća proizvodnje iz obnovljenih izvora, tokom 2019. godine priključene su vetroelektrane instalisane snage 134 megavat (MW), tako da je na kraju godine ukupna instalisana snaga vetroelektrana priključenih na prenosnu mrežu iznosila 373 MW, dok je na distributivnu mrežu bilo priključeno 311 malih hidroelektrana ukupne instalisane snage 201 MW.

U predstavljanju Izveštaja predsednik je istakao da Savet Agencije posluje Rešenjem o izuzeću novog interkonektora za privredni gas koji je prošle godine pušten u rad, i jedan je od najznačajnih projekata u Srbiji u oblasti energetike u poslednjih 30 godina. Njime se transportuje prirodni gas kroz Republiku Srbiju, koji je povezan na bugarski i mađarski nacionalni transportni sistem.

Predsednik Saveta ukazao je i na nizak stepen gasifikacije domaćinstava, oko 10 odsto od ukupnog broja, što znači da postoji potencijal za veći rast u ovom sektoru, a podrazumeva razvoj gasne infrastrukture. Za dalji razvoj gasnog tržišta, od velike je važnosti da se ubrza i nabavka i ugradnja odgovarajuće merne opreme.

Popović je naveo i da je PJ EMS AD u 2019. godini nastavio aktivnosti u cilju razvoja sistema i jačanja prekograničnih kapaciteta i učešće u koordinisanim aukcijama prekograničnih kapaciteta. Takođe, Savet Agencije za energetiku Republike Srbije, prilikom davanja saglasnosti na regulisane cene, insistira na racionalizaciji u poslovanju energetskih preduzeća i priznavanju samo opravdanih troškova. Jedan od najvećih troškova su visoki gubici električne energije u distributivnoj mreži, koje Agencija redovno priznaje u manjem iznosu od ostvarenih, a u skladu sa planom smanjivanja gubitaka. U 2019. godini je došlo do smanjenja gubitaka u distributivnoj mreži, koji su u odnosu na gubitke u 2018. godini smanjeni za 0,45 odsto i iznose 11,75 odsto električne energije preuzete u distributivni sistem, što je i dalje veoma visoka vrednost u odnosu na tehnički opravdan.

Predsednik Saveta Agencije izneo je i Izveštaj o finansijskom poslovanju Agencije i istkao da prihodi najvećim delom dospevaju iz naknada za troškove izdavanja licenci, prihoda od regulatorne naknade, refundacija i donacija. U 2019. godini je prihod od naknada za troškove izdavanja licenci značajno manji u odnosu na planirani i to za 35 odsto, kao i prema ostvarenom prihodu prethodne 2018. godine za 29 odsto nominalno. Razlog tome je smanjenje broja podnetih zahteva za izdavanje licenci i izmena postojećih rešenja u 2019. godini.

Nakon obrazloženja usledila je diskusija, a članovi Odbora usvojili su Predlog zaključka kojim prihvataju Godišnji izveštaj o radu Agencije za energetiku za 2019. godinu.

POŠALJITE ODGOVOR

Molimo Vas unesite Vaš komentar!
Molimo Vas ovde upišite svoje ime