Interes PSS-BK za uključivanje omladine u sport

0
2067

Pokret SNAGA SRBIJE -BK prvenstveno se zalaže za razvoj sporta u školama i predškolskim ustanovama, za širenje mreže amaterskog sporta, unapredjenje sportskih klubova i objekata, kao i zaštitu prava i materijalnog položaja sportista.

Pokret naravno podsticaće formiranje profesionalnih sportskih saveza, asocijacija i ustanova, kao i osnivanje samostalnih sindikalnih asocijacija, profesionalnih sportista, koje bi se brinule o pravima i interesima sportista za vreme i nakon okončanja sportske karijere.

Sport u našim školama mora dobiti veći značaj, broj časova izabranog sporta treba povećati i razviti sistem sportskih takmičenja.

Pokret zalaže se za uvodjenje sportskih odeljenja u kojima bi raspored časova i nastavni plan i program bili prilagodjeni sportskim aktivnostima učenika – vrhunskih sportista.

Za sportiste nacionalnog i medjunarodnog ranga prijemne ispite za fakultete treba prilagoditi njihovim obavezama vezanim za treniranje i takmičenja, što mora važiti i za studiranje i ispitne rokove.Smatramo da država treba da pomože vrhunski sport, kako direktnim budžetskim sredstvima, tako i sredstvima poreske politike. Sportska oprema neophodna za razvoj vrhunskog sporta treba da dobije carinske olakšice. Deo prihoda uložen u sport treba smanjeno opozarivati i to srazmerno društvenom značaju sporta u koji se ulaže. Najviše ili potpuno treba osloboditi od poreza ulaganja u bazične sportive,a najmanje ulaganja u komercijalne sportive. Deo prihoda od igara na sreću mora se uložiti u sport. Deo sredstava od taksi na duvanske proizvode,alkoholna pića i benzin treba uložiti u unapredjenje bazičnih sportova poput atletike, gimnastike ili plivanja u finansiranje nekomercijalnih sportova u programe omasovljenja sportske delatnosti, kao i za stipendiranje sportista medjunarodnog ranga.

Pokret se zalaže da sportistima medjunarodnog ranga bude omogućeno da steknu benificirani radni staž, a da se članovima nacionalnih reprezentacija omogući normalno sticanje radnog staža.Radni staž bi trebalo računati od šesnajeste godine života.

Takođe se PSS-BK zalaže da sportistima medjunarodnog ranga terba da se obezbede državne mesečne stipendije, pri čemu treba precizirati kriterijume za nacionalna priznanja i nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta.Neophodno je izraditi strategiju razvoja sporta kako bi se uspostavio otvoren sistem u kojem će se znati status sportista i sportskih organizacija, utvrditi način finansiranja i biti definisano vlasništvo nad objektima.

Prof.dr Ranko Marijanović
Predsednik Resornog odbora za omladinu i sport
Pokreta SNAGA SRBIJE – BK

 

POŠALJITE ODGOVOR

Molimo Vas unesite Vaš komentar!
Molimo Vas ovde upišite svoje ime