Интерес ПСС-БК за укључивање омладине у спорт

0
2103

Покрет СНАГА СРБИЈЕ -БК првенствено се залаже за развој спорта у школама и предшколским установама, за ширење мреже аматерског спорта, унапредјење спортских клубова и објеката, као и заштиту права и материјалног положаја спортиста.

Покрет наравно подстицаће формирање професионалних спортских савеза, асоцијација и установа, као и оснивање самосталних синдикалних асоцијација, професионалних спортиста, које би се бринуле о правима и интересима спортиста за време и након окончања спортске каријере.

Спорт у нашим школама мора добити већи значај, број часова изабраног спорта треба повећати и развити систем спортских такмичења.

Покрет залаже се за уводјење спортских одељења у којима би распоред часова и наставни план и програм били прилагодјени спортским активностима ученика – врхунских спортиста.

За спортисте националног и медјународног ранга пријемне испите за факултете треба прилагодити њиховим обавезама везаним за тренирање и такмичења, што мора важити и за студирање и испитне рокове.Сматрамо да држава треба да поможе врхунски спорт, како директним буџетским средствима, тако и средствима пореске политике. Спортска опрема неопходна за развој врхунског спорта треба да добије царинске олакшице. Део прихода уложен у спорт треба смањено опозаривати и то сразмерно друштвеном значају спорта у који се улаже. Највише или потпуно треба ослободити од пореза улагања у базичне спортиве,а најмање улагања у комерцијалне спортиве. Део прихода од игара на срећу мора се уложити у спорт. Део средстава од такси на дуванске производе,алкохолна пића и бензин треба уложити у унапредјење базичних спортова попут атлетике, гимнастике или пливања у финансирање некомерцијалних спортова у програме омасовљења спортске делатности, као и за стипендирање спортиста медјународног ранга.

Покрет се залаже да спортистима медјународног ранга буде омогућено да стекну бенифицирани радни стаж, а да се члановима националних репрезентација омогући нормално стицање радног стажа.Радни стаж би требало рачунати од шеснајесте године живота.

Такође се ПСС-БК залаже да спортистима медјународног ранга терба да се обезбеде државне месечне стипендије, при чему треба прецизирати критеријуме за национална признања и награде за посебан допринос развоју и афирмацији спорта.Неопходно је израдити стратегију развоја спорта како би се успоставио отворен систем у којем ће се знати статус спортиста и спортских организација, утврдити начин финансирања и бити дефинисано власништво над објектима.

Проф.др Ранко Маријановић
Председник Ресорног одбора за омладину и спорт
Покрета СНАГА СРБИЈЕ – БК

 

ПОШАЉИТЕ ОДГОВОР

Молимо Вас унесите Ваш коментар!
Молимо Вас овде упишите своје име