INTERES POKRETA SNAGA SRBIJE – BK ZA UKLJUČIVANJE OMLADINE U SPORT

0
2211

Da postoji značajan društveni interes za uključivanje što većeg broja omladine u programe fizičke i sportske aktivnosti pokazuju već afirmisane kompanije, koje sigurno mogu pomoći, ali ne mogu rešiti problem konkretnog angažovanja omladine u sportskim aktivnostima. Naglašavanje i propagiranje zdravog ambijenta mikrosocijalne sportske sredine i mogućnosti socijalizacije mladih, kao i korišćenje afirmativnih karakteristika sportista, koje mladima daju mogućnost za pozitivnu indetifikaciju, bez obezbedjenja materijalnih uslova za uključivanje dece i omladine u sportske aktivnosti pod stručnim nadzorom adekvatno edukovanog stručnjaka ne može se pružiti očekivani efekat.

Polazimo od uverenja da je svestran i zdrav fizički razvoj dece i omladine jedan od suštinskih ciljeva ukupne nacionalne politike. Zbog toga se u Pokretu SNAGA SRBIJE-BK prvenstveno zalažemo za razvoj sporta u školama i predškolskim ustanovama, za širenje mreže amaterskog sporta, unapredjenje sportskih klubova i objekata, kao i zaštitu prava i materijalnog položaja sportista.

300409_213991052001827_2130213739_nPSS BK podsticaće formiranje profesionalnih sportskih saveza, asocijacija i ustanova, kao i osnivanje samostalnih sindikalnih asocijacija, profesionalnih sportista, koje bi se brinule o pravima i interesima sportista za vreme i nakon okončanja sportske karijere.
Sport će se finansirati iz državnog budžeta i privatnih izvora. Sredstvima iz budžeta finansiraće se masovna fizička kultura i vrhunski sport. Donacije privatnih lica uživaće poreske olakšice. Sport u našim školama mora dobiti veći značaj, broj časova izabranog sporta treba povećati i razviti sistem sportskih takmičenja.

PSS BK zalaže se za uvodjenje sportskih odeljenja u kojima bi raspored časova i nastavni plan i program bili prilagodjeni sportskim aktivnostima učenika – vrhunskih sportista.
Za sportiste nacionalnog i medjunarodnog ranga prijemne ispite za fakultete treba prilagoditi njihovim obavezama vezanim za treniranje i takmičenja, što mora važiti i za studiranje i ispitne rokove. Smatramo da država treba da pomože vrhunski sport, kako direktnim budžetskim sredstvima, tako i sredstvima poreske politike. Sportska oprema neophodna za razvoj vrhunskog sporta treba da dobije carinske olakšice. Deo prihoda uložen u sport treba smanjeno opozarivati i to srazmerno društvenom značaju sporta u koji se ulaže. Najviše ili potpuno treba osloboditi od poreza ulaganja u bazične sportive, a najmanje ulaganja u komercijalne sportive. Deo prihoda od igara na sreću mora se uložiti u sport. Deo sredstava od taksi na duvanske proizvode ,alkoholna pića i benzin treba uložiti u unapredjenje bazičnih sportova poput atletike, gimnastike ili plivanja u finansiranje nekomercijalnih sportova u programe omasovljenja sportske delatnosti, kao i za stipendiranje sportista medjunarodnog ranga.

1073727_535043893229873_1804819950_oPSS BK zalaže se da sportistima medjunarodnog ranga bude omogućeno da steknu benificirani radni staž, a da se članovima nacionalnih reprezentacija omogući normalno sticanje radnog staža. Radni staž bi trebalo računati od šesnaeste godine života.

Takođe se PSS BK zalaže da sportistima medjunarodnog ranga terba da se obezbede državne mesečne stipendije, pri čemu treba precizirati kriterijume za nacionalna priznanja i nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta. Neophodno je izraditi strategiju razvoja sporta kako bi se uspostavio otvoren sistem u kojem će se znati status sportista i sportskih organizacija, utvrditi način finansiranja i biti definisano vlasništvo nad objektima.

Komercijalna upotreba sportskih centara koji su u vlasništvu opština, gradova ili republike mora biti regulisana zakonom, pri čemu bi sportski klubovi i vrhunski sportisti imali prednost u odredjivanju termina korišćenja.

Prof.dr Ranko Marijanović
Predsednik odbora za sport i omladinu
Pokreta SNAGA SRBIJE –BK

POŠALJITE ODGOVOR

Molimo Vas unesite Vaš komentar!
Molimo Vas ovde upišite svoje ime