ИНТЕРЕС ПОКРЕТА СНАГА СРБИЈЕ – БК ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ОМЛАДИНЕ У СПОРТ

0
2197

Да постоји значајан друштвени интерес за укључивање што већег броја омладине у програме физичке и спортске активности показују већ афирмисане компаније, које сигурно могу помоћи, али не могу решити проблем конкретног ангажовања омладине у спортским активностима. Наглашавање и пропагирање здравог амбијента микросоцијалне спортске средине и могућности социјализације младих, као и коришћење афирмативних карактеристика спортиста, које младима дају могућност за позитивну индетификацију, без обезбедјења материјалних услова за укључивање деце и омладине у спортске активности под стручним надзором адекватно едукованог стручњака не може се пружити очекивани ефекат.

Полазимо од уверења да је свестран и здрав физички развој деце и омладине један од суштинских циљева укупне националне политике. Због тога се у Покрету СНАГА СРБИЈЕ-БК првенствено залажемо за развој спорта у школама и предшколским установама, за ширење мреже аматерског спорта, унапредјење спортских клубова и објеката, као и заштиту права и материјалног положаја спортиста.

300409_213991052001827_2130213739_nПСС БК подстицаће формирање професионалних спортских савеза, асоцијација и установа, као и оснивање самосталних синдикалних асоцијација, професионалних спортиста, које би се бринуле о правима и интересима спортиста за време и након окончања спортске каријере.
Спорт ће се финансирати из државног буџета и приватних извора. Средствима из буџета финансираће се масовна физичка култура и врхунски спорт. Донације приватних лица уживаће пореске олакшице. Спорт у нашим школама мора добити већи значај, број часова изабраног спорта треба повећати и развити систем спортских такмичења.

ПСС БК залаже се за уводјење спортских одељења у којима би распоред часова и наставни план и програм били прилагодјени спортским активностима ученика – врхунских спортиста.
За спортисте националног и медјународног ранга пријемне испите за факултете треба прилагодити њиховим обавезама везаним за тренирање и такмичења, што мора важити и за студирање и испитне рокове. Сматрамо да држава треба да поможе врхунски спорт, како директним буџетским средствима, тако и средствима пореске политике. Спортска опрема неопходна за развој врхунског спорта треба да добије царинске олакшице. Део прихода уложен у спорт треба смањено опозаривати и то сразмерно друштвеном значају спорта у који се улаже. Највише или потпуно треба ослободити од пореза улагања у базичне спортиве, а најмање улагања у комерцијалне спортиве. Део прихода од игара на срећу мора се уложити у спорт. Део средстава од такси на дуванске производе ,алкохолна пића и бензин треба уложити у унапредјење базичних спортова попут атлетике, гимнастике или пливања у финансирање некомерцијалних спортова у програме омасовљења спортске делатности, као и за стипендирање спортиста медјународног ранга.

1073727_535043893229873_1804819950_oПСС БК залаже се да спортистима медјународног ранга буде омогућено да стекну бенифицирани радни стаж, а да се члановима националних репрезентација омогући нормално стицање радног стажа. Радни стаж би требало рачунати од шеснаесте године живота.

Такође се ПСС БК залаже да спортистима медјународног ранга терба да се обезбеде државне месечне стипендије, при чему треба прецизирати критеријуме за национална признања и награде за посебан допринос развоју и афирмацији спорта. Неопходно је израдити стратегију развоја спорта како би се успоставио отворен систем у којем ће се знати статус спортиста и спортских организација, утврдити начин финансирања и бити дефинисано власништво над објектима.

Комерцијална употреба спортских центара који су у власништву општина, градова или републике мора бити регулисана законом, при чему би спортски клубови и врхунски спортисти имали предност у одредјивању термина коришћења.

Проф.др Ранко Маријановић
Председник одбора за спорт и омладину
Покрета СНАГА СРБИЈЕ –БК

ПОШАЉИТЕ ОДГОВОР

Молимо Вас унесите Ваш коментар!
Молимо Вас овде упишите своје име