Arena

dr Zlata Lončar Ćetković: NOVI PREDLOZI ZA IZMENU ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA

Krajem maja ove godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je organizovao okrugli sto na temu: „Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i...

DA LI SMO SPREMNI ZA IZBORE?