Стратегија развоја универзитетског спорта у Републици Србији

0
2263

Дефинисање предмета истраживања, односа и проблема, универзуитетског спорта Републике Србије, као и примене стратегијског менаџмента у универзитетском спорту Републике Србије треба да обухвати дефинисање већег броја појмова.

Поред појмова универзитетске политике и универзитетске стратегије, мора да се обухвати и дефиниција универзитетске спортске организације, као споне са стратегијским и економским аспектима. Статистика неумољиво показује да се у свету поклања велика пажња развоју универзитеског спорта, са тенденцијом све већег интересовања студената за спортске активности.

Република Србија своје компаративне предности у универзитетском спорту, може у потпуности да реализује само дефинисањем стратегије развоја универзитетског спорта.

Спорт и спортске активности су неопходне комплементарне људске потребе. Упркос различитим тумачењима и дефиницијама спортске активности су генерално потреба сваког појединца.

Стратегија развоја спорта у Републици Србији за Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК представља један од начина да спортски успеси престану да буду производ ентузијазма појединца и постану резултат дуготрајног и систематског рада целе државе.

Стратегија развоја спорта се ослања на два основна принципа и то:
– Принцип људских права
– Принцип демократичности

За Покрет СНАГА СРБИЈЕ БК посебну улогу у стратегији развоја спорта имају промоција школског спорта, универзитетског спорта, као и спортски објекти. У том случају треба проширити базу спорта, да се омогући већем броју студената да се бави редовним спортским активностима тј. омасовљење спорта је стратегија коју треба спровести у дело у Републици Србији.

Визија одбора за спорт Покрета СНАГА СРБИЈЕ БК је да спорт и спортске активности на свим нивоима, у свим облицима обезбеђују физичку, менталну и социјалну добробит нашим студентима. Србија треба да буде земља са развијеним спортом, инфраструктуром, у којој су права и обавезе спортских објеката заштићени правним нормама, у којој је спорт доступан свакоме, у којој се негују спортски таленти и остварују спортска достигнућа. Предшколски, школски и универзитетски спорт треба да буду стратегија развоја спорта, учешће деце и омладине у спортским активностима је предуслов њиховог физичког и менталног развоја.

Општи циљ одбора за спорт Покрет СНАГА СРБИЈЕ БК представља испитивање примене стратегијског менаџмента у универзитетском спорту Републике Србије, са циљем дефинисања стратегиског менаџмента као одговора на изазове и организацију стратешког спортског догађаја за нашу земљу Светског такмичење студената УНИВЕРЗИЈАДА Београд 2009.

Посебни циљеви одбора за спорт Покрета СНАГА СРБИЈЕ БК усмерени су на испитивања питања како ће се остварити стратегија развоја такмичења и студената. Потпунија сазнања о стратегијском менаџменту у спорту примењеном на универзитетски спорт Републике Србије преставља мост ка објективизацији видова спорта, развој школског и универзитетског спорта отвара могућност његове инструментализације, а тиме и практичној примени. Спортом се јача и развија демократска пракса и толеранција и да полне, верске, националне, расне и друге различитости не смеју бити препрека за бављење спортом.

Председник одбора за спорт и омладину
Проф. др Ранко Маријановић

ПОШАЉИТЕ ОДГОВОР

Молимо Вас унесите Ваш коментар!
Молимо Вас овде упишите своје име