Statutarna komisija

Na osnovu člana 25. Statuta Pokreta SNAGA SRBIJE-BK, Skupština Pokreta SNAGA SRBIJE-BK, na svojoj sednici, održanoj 16.06.2019. godine, donela je

ODLUKU O IZBORU STATUTARNE KOMISIJE

U Statutarnu komisiju se biraju:

Za predsednika: Kosta Milić, advokat, Novi Sad

Za članove:

1. Ćira Stamenković,dipl. pravnik, Niš
2. Divna Subotić, dipl. pravnik, Rakovica, Beograd
3. Tatjana Babić,dipl. pravnik, Beograd
4. Ana Maksić,advokat, Aranđelovac
5. Dragan Pantović, dipl. pravnik, Požega
6. Milić Stanković,dipl. pravnik, Savski venac, Beograd

Prema članu 40. Statuta, Statutarna komisija ima predsednika i šest članova. Statutarna komisija tumači odredbe Statuta i drugih opštih akata, priprema predloge tih akata, rešava sukob nadležnosti u Pokretu i odlučuje u drugom stepenu disciplinskog postupka.