Статутарна комисија

На основу члана 25. Статута Покрета СНАГА СРБИЈЕ-БК, Скупштина Покрета СНАГА СРБИЈЕ-БК, на својој седници, одржаној 16.06.2019. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ СТАТУТАРНЕ КОМИСИЈЕ

У Статутарну комисију се бирају:

За председника: Коста Милић, адвокат, Нови Сад

За чланове:

1. Ћира Стаменковић, дипл. правник, Ниш
2. Дивна Суботић, дипл. правник, Раковица, Београд
3. Татјана Бабић, дипл. правник, Београд
4. Ана Максић, адвокат, Аранђеловац
5. Драган Пантовић, дипл. правник, Пожега
6. Милић Станковић, дипл. правник, Савски венац, Београд

Према члану 40. Статута, Статутарна комисија има председника и шест чланова. Статутарна комисија тумачи одредбе Статута и других општих аката, припрема предлоге тих аката, решава сукоб надлежности у Покрету и одлучује у другом степену дисциплинског поступка.