Početna Resorni odbori

Resorni odbori

Na osnovu člana 37. Statuta Pokreta SNAGA SRBIJE-BK, donosi se ODLUKA O FORMIRANJU RESORNIH ODBORA

• Odbor za privredu i finansije

• Odbor za zakonodavstvo, pravosuđe i lokalnu samoupravu

• Odbor za zaštitu životne sredine

• Odbor za zdravstvo

• Odbor za socijalnu politiku i porodicu

• Odbor za poljoprivredu i selo

• Odbor za kulturu

• Odbor za informisanje

• Odbor za odbranu i bezbednost

• Odbor za prosvetu i obrazovanje

• Odbor za nauku i tehnološki razvoj

• Odbor za dijasporu

• Odbor za sport i omladinu

• Odbor za građevinarstvo i urbanizam

• Odbor za turizam

• Odbor za verska pitanja

• Odbor za saobraćaj i telekomunikacije

• Odbor za energetiku i rudarstvo