Početna Predsedništvo

Predsedništvo

Na osnovu člana 34. Statuta Pokreta SNAGA SRBIJE-BK, donosi se

ODLUKA O SASTAVU PREDSEDNIŠTVA POKRETA

Predsedništvo Pokreta SNAGA SRBIJE-BK čine:

Po funkciji:

 1. mr Bogoljub J Karić, magistar ekonomskih nauka, (Beograd)
 2. Prof. dr Dragomir J Karić, akademik, doktor ekonomije i filozofije, (Beograd)
 3. Vera Čabarkapa, advokat, (Beograd)
 4. dr Tihomir Simić, diplomirani inženjer telekomunikacije, (Novi Sad)
 5. mr Simon de Karić, diplomirani ekonomista (Beograd)
 6. Radoš Petrović, ekonomista (Kosovska Mitrovica)
 7. Persa Minjović, diplomirani inženjer i ekonomista, (Beograd)
 8. mr Milorad Panjević, advokat, (Beograd)
 9. predsednica organizacije žena Srbije
 10. predsednik/ca organizacije omladine

Imenuju se:

 1. Mirko Stamenković, novinar (Beograd)
 2. Prof. Dr Ljubomir Madžar, profesor univerziteta, (Beograd)
 3. Prof. dr Kostadin Pušara, profesor univerziteta, (Beograd)
 4. Dr Zlata Lončar Ćetković, diplomirani pravnik, (Beograd)
 5. prof. dr Vera Zelenović, profesor univerziteta, (Novi Sad)
 6. Radoman Jović, diplomirani pravnik, diplomata (Beograd)
 7. Dr Ivica Mezei, doktor veterinarske medicine (Subotica)
 8. Nikola Miletić, viši kriminolog (Subotica)
 9. Pantić Milosav, profesor fizike (Smederevo)
 10. Slobodan Milić, diplomirani pravnik, diplomata (Beograd)
 11. Miloš Kastratović, mašinski tehničar (Peć, Goraždevac)
 12. Janićijević Ljubiša, (Kragujevac)
 13. prota Hadži Jovan Lukić, (Čačak)
 14. dr Biljana Radojičić, doktror veterinarskih nauka (Beograd)
 15. Blagica Kostić, diplomirani inženjer tedžnologije (Beograd)