Početna Predsednik

Predsednik

Akademik, doktor ekonomije i filozofije Dragomir J.Karić rođen je 21. oktobra 1949 godine u Peći, Republika Srbija.

Godine 1972. diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka Beogradskog Univerziteta. Od 1988 godine živi i radi u Moskvi (RF). 1993 godine izabran je za člana Ukrajinske Akademije Agrarnih Nauka u Kijevu. Doktorsku disertaciju odbranio je 1994. godine na Institutu Agrarne Ekonomije pri Ukrajinskoj Akademiji Agrarnih Nauka i dobio zvanje doktora filozofije i ekonomike. Počasni je profesor Sociološkog fakulteta MGU Lomonosov u Moskvi, predsednik i osnivač Međunarodnog Univerziteta za Biznis i Upravljanje u Moskvi, redovni profesor Akademije za Trgovinu i Bankarstvo “Danica i Janićije Karić” u Peći, redovni profesor na Institutu za Agrarnu Ekonomiju pri Ukrajinskoj Akademiji Agrarnih Nauka. Osim toga rukovodilac je Međunarodne laboratorije za agrobiznis u Kijevu i član redakcije časopisa “Ekonomika, zakon i tržište” koji izlazi u Kijevu. Autor je mnogih knjiga. Njegova knjiga “Preduzetnički marketing” izdata je na ruskom, srpskom, ukrajinskom i engleskom jeziku, a mnogobrojni radovi objavljeni u međunarodnim časopisima. 1996 godine gospodin Dragomir J. Karić izabran je za člana Akademije Socijalnih Nauka RF u Moskvi, i samim tim dobio zvanje Akademika Akademije Socijalnih Nauka RF.

Dragomir J. Karić poznat je širokoj, kako jugoslovenskoj, tako i svetskoj javnosti. Nosilac je mnogobrojnih državnih priznanja i nagrada Jugoslavije i drugih zemalja, kao i mnogih nagrada srpske i ruske pravoslavne crkve.

Jedan je od osnivača  Pokreta SNAGA SRBIJE -BK 2004. godine. Njegov je veliki doprinos omasovljavanju i učvršćivanju Pokreta na političkoj sceni Srbije. Od maja 2012. Godine poslanik je u Narodnoj Skupštini Republike Srbije.

Govori ruski, albanski i engleski jezik.

Oženjen je suprugom Hafom, ima tri sina Sašu, Simona i Jugoslava i kći Danijelu.