Nova faza jačanja prijateljstva i partnerstva / Predsednik Kazahstana posetio NR Kinu

0
2683

U periodu od 11. do 12. septembra 2019. godine predsednik Republike Kazahstan Kasim-Žomart Tokajev posetio je NR Kinu.

O rezultatima posete u intervjuu datom novinama „Kazahstanskaja pravda“ govorio je ministar spoljnih poslova Republike Kazahstan Bejbut Atamkulov.

Bejbute Bakiroviču, recite nam, molim Vas, šta je bilo karakteristično za proteklu posetu šefa države NRK.
– Ova poseta je istorijska, ona nastavlja tradicije sastanaka na najvišem nivou, koju je započeo prvi predsednik Republike Kazahstan Elbasi Nursultan Abiševič Nazarbajev (Elbasi – vođa nacije, titula koja je zvanično dodeljena samo prvom predsedniku – prim. prev.). I na osnovu svih ranije postignutih dogovora i rezultata, ova poseta bi trebalo da otvori novu fazu kazahstansko-kineskih odnosa. Kao što znamo, ove godine Narodna Republika Kina navršila je 70 godina postojanja. Sa druge strane, Kazahstan se sprema da obeleži 30 godina savremenog razvoja. Ovim jubilejima obe zemlje se približavaju jače i sigurnije, spremne za nova viđenja prijateljstva, strateškog partnerstva i zajedničkog rasta. Zbog toga je poseta Predsednika Kasim-Žomarta Kemeljeviča Tokajeva Kini sadržala mnogobrojne kontakte s predstavnicima kineskih političkih, poslovnih i akademskih krugova. Najvažnija tačka programa posete šefa države bio je njegov susret s Predsednikom NRK Si Đipingom. Sastanak je protekao u toploj i prijateljskoj atmosferi. Ključne teme koje su razmatrali šefovi dve države ticale su se najaktuelnijih pitanja za obe strane. Među njima možemo izdvojiti povezivanje programa „Nurli žol“ (Put u budućnost) i inicijative „Jedan pojas, jedan put“, realizaciju konkretnih zajedničkih projekata, saradnju u oblasti finansija, povećanje robne razmene, razvoj potencijala tranzitnog saobraćaja i mnogo toga drugog. Predsednici su takođe razmenili stavove po osnovnim pitanjima aktualne međunarodne agende. Istakao bih da je ovo već drugi susret lidera Kazahstana i Kine na najvišem nivou ove godine. Pre posete šefa države NR Kini Kasim-Žomart Tokajev i Si Điping su u junu ove godine održali bilateralne razgovore u Biškeku na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju koji se tamo održavao.

Pomenuli ste susret šefa države s akademskim krugovima NRK? U čemu je značaj takvog događaja za bilateralne odnose?
– Boravak predsednika Republike Kazahstan u Pekingu u okviru dvodnevne državne posete NRK obeležili su ne samo sastanci na najvišem nivou. Šef naše države istupio je sa proširenim izlaganjem o bilateralnim odnosima pred kineskim akademskim krugovima u vodećem „centru pameti“ NRK – kineskoj Akademiji društvenih nauka. Značaj izlaganja predsednika u KADN je u tome što se Kazahstan dinamično razvija i što se stalno otvaraju nove mogućnosti. Zato je bilo važno da se predstavi detaljno viđenje kazahstanskog lidera vezano za perspektive razvoja naše zemlje i kazahstansko-kineskih odnosa. Na tom događaju su u Akademiji bili prisutni predstavnici najrazličitijih „centara pameti“ NRK. Svi oni, svako na svom nivou, kineskom rukovodstvu pripremaju procene i prognoze vezane za Kazahstan, njegov razvoj i eventualne pravce kooperacije s našom republikom i dr. Osim toga, pored kineskih naučnika i eksperata, na sastanak u KADN bili su pozvani ambasadori zemalja ZND u NRK, generalni sekretar Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS), predstavnici Ministarstva trgovine NRK, Odeljenja za propagandu i Međunarodnog odeljenja CK KPK. Tako je predsednik jednim sadržajnim nastupom dao najširu prezentaciju savremenog Kazahstana i njegovih inicijativa pred visokostručnim skupom, jer veoma je važno da o našoj zemlji i njenim osobenostima u inostranstvu steknu objektivne i tačne predstave. A može li se naći bolji izvor za sticanje takvih predstava od mogućnosti da se direktno čuje lider partnerske države i da se s njim razgovora? Samim tim je direktni dijalog s krugovima koji kreiraju politiku bio važna komponenta posete s gledišta kako imidža, tako i primenjenih zadataka saradnje Kazahstana s NRK. To je veoma dobra svetska praksa.

U komentarima vezanim za državnu posetu svuda se posebno ističe da se ovaj put predsednika naše zemlje u NRK dešava uoči 70. godišnjice od osnivanja NRK. Zašto je to važno i u čemu je značaj tog jubileja?
– Da, državna poseta predsednika Kazahstan NRK odvijala se u kontekstu velikih istorijskih procesa v toj zemlji. Modernizacija zemlje ili izgradnja socijalizma s kineskim specifičnostima, putem kojim Kina ide već 40 godina, obeležila su velika dostignuća svetskog nivoa. Bez preterivanja možemo reći da je Kina postala jedna od najvećih i vodećih ekonomija sveta. Njen udeo u svetskom BDP danas je veći od 18 posto. Zamislite samo, još 1990. godine udeo NRK u svetskoj privredi iznosio je samo dva posto, a danas je naš istočni sused globalna ekonomija „broj dva“. I danas je Kina veoma popularno pitanje za analizu i pravljenje najrazličitijih scenarija i prognoza. I to je razumljivo, jer u XXI veku ona, zapravo, predstavlja najupečatljiviji i najveći fenomen brzog istorijskog skoka zemlje u razvoju, kako se kaže, iz „trećeg sveta u prvi“. U Kini se brzo uvode inovacije i najnovije tehnologije, a povećavaju se i investicije u nauku. Danas zemlja zauzima prvo mesto po broju prijava naučnih patenata, prestižući lak i tradicionalne lidere u oblasti tehnologija i inovacija. Time je savremena NRK stupila na potpuno novi put svog razvoja. Zemlja je ušla u trojku najvećih međunarodni investitora, stajući rame uz rame s drugim razvijenim državama sveta. Danas se menja model kineskog razvoja. Iz „svetske fabrike“, kako se na nju dugo gledalo, i najvećeg izvoznika ova zemlja se pretvara u velikog potrošača roba i usluga. Istovremeno se akcenat stavlja na podsticanje domaće potražnje i na proizvodnju visokotehnoloških proizvoda. Između ostalog, NRK sa brojem stanovnika od 1,4 milijarde ljudi danas predstavlja najveće potrošačko tržište na svetu, s moćnim potencijalom. To je podstaknuto i povećanjem broja pripadnika srednje klase, kao i sistematskim smanjivanjem siromaštva stanovništva. Samim tim, mogućnosti za aktivnu ekonomsku saradnju s NRK, posebno u kazahstanskim okvirima, faktički su neograničene. Kina je tokom svoje pet hiljada godina duge istorije uvek znala da iznenađuje. To se događa i sada. Među ekspertima postoji izraz „Kina se menja brže od naše predstave o njoj“. U njoj se veoma plastično ogleda vrlo visoka dinamika energičnog rasta te velike zemlje. A za Kazahstan, kao za prijateljskog suseda i strateškog partnera NRK, te velike promene imaju poseban značaj. Prema tome, jednostavnije rečeno, sve nove mogućnosti za razvoj savremene Kine su i nova šansa za budući razvoj Kazahstana. Treba je samo pravilno iskoristiti.

U tekstu zajedničke izjave o rezultatima razgovora na najvišem nivou istaknuto je da Kazahstan i Kina nastavljaju da razvijaju strateško partnerstvo u svim oblastima. Šta to praktično znači?
– Da, zaista, zvanična formulacija u zajedničkoj izjavi lidera dve države glasi da će u novom vremenu Kazahstan i Kina razvijati svoje odnose u formatu „večnog svestranog strateškog partnerstva u duhu koristi za obe strane, kao i duhu nepokolebljivog prijateljstva, međusobnog poverenja i sveobuhvatne saradnje pred zajedničkim izazovima“. I ovde bih želeo da detaljnije kažem šta to zapravo znači kada se prevede sa zvaničnog jezika i diplomatske terminologije. Prvo, zašto „večno“? Treba početi od toga da su Kazahstan i Kina dobri susedi, tako da nam je sudbinom i geografijom predodređena aktivna saradnja. Osim toga, narodi Zemlje Velike stepe i države „pod nebom“ već nekoliko hiljada godina žive jedan pored drugog. To je sve zabeleženo u istorijskim letopisima i arhivama. I mi s trudimo da kao dobro susedi živimo još toliko u budućnosti. Drugo, hajde da vidimo šta znači „svestrano strateško“ partnerstvo. Za 27 godina odnosi između Kazahstana i Kine veoma se razvili i postali uravnoteženi. Sve zemlje vode konstruktivni politički dijalog, tesno sarađuju u svim oblastima ekonomije i razvijaju saradnju u društvenoj sferi. Samim tim, skoro da nema oblasti gde nemamo aktivnu saradnju. I danas su Kazahstan i Kina jedno drugom važni kao susedi i kao partneri, zato se naši odnosi nazivaju strateškim. Treće, „duh koristi za obe strane, duh nepokolebljivog prijateljstva, međusobnog poverenja“ znači da Kazahstan i Kina uvažavaju međusobne nacionalne interese, kao i da potvrđuju utvrđenu nepovredivost granica i princip teritorijalnog integriteta naših država. To, sa svoje strane, stvara atmosferu poverenja za dalji razvoj ravnopravnih partnerskih odnosa. I najzad, „sveobuhvatna saradnja pred zajedničkim izazovima“ znači da naše zemlje nastavljaju saradnju na jačanju stabilnosti i održavanju regionalne bezbednosti, uključujući i saradnju preko UN, Konferencije za aktivnu saradnju i izgradnju poverenja u Aziji (CICA) i ŠOS. Naše zemlje imaju nameru da ostvaruju tesnu saradnju vezenu za međunarodna i regionalna pitanja, da zajedno pomažu jačanju mira, stabilnosti i napretka u regionu i u čitavom svetu. Tako su novoj fazi bilateralne saradnje Kazahstan i Kina ponovo na najvišem nivou potvrdili temeljne principe, zahvaljujući kojima se između nas i Kine sve vreme razvijaju dobri odnosi, korisni za obe strane. To je veoma važno za zajednički napredak.

Hvala na detaljnom odgovoru i tumačenju. A kakva ja bila privredna agenda protekle posete predsednika Kini?
– Tokom proteklog perioda privredne veze i saradnja između naših zemalja postali su dinamičniji i raznovrsniji, kako u kvantitativnom smislu, tako i u smislu pojedinačnih grana privrede. Postigli smo zaista mnogo. Ali, bez obzira na njenu višestranost mora se napomenuti da potencijali privredne saradnje RK i NRK još uvek nisu u potpunosti ostvareni. Zato svaka poseta na najvišem nivou otvara još jednu novu granicu bilateralnih privrednih odnosa i daje „zeleno svetlo“ za realizaciju novih mogućnosti. Tako je bilo i ovoga puta. Na nivou kako vlada RK i NRK, tako i konkretnih organizacija potpisano je 10 sporazuma i drugih zvaničnih dokumenata, kaja imaju za cilj bilateralnu aktivnu saradnju po širokom spektru pitanja. Među dokumentima koji su potpisani u okviru državne posete Kasim-Žomarta Tokajeva NRK je i Memorandum o razumevanju između Vlade RK i Vlade NRK o realizaciji plana saradnje na povezivanju Nove ekonomske politike „Nurli žol“ i izgradnje „Ekonomskog pojasa Svilenog puta“. Na toj osnovi obe strane planiraju proširivanje saradnje u oblasti trgovine u smislu diversifikacije strukture robne razmene između dve zemlje, traženja novih izvora rasta trgovine, uključujući i prekograničnu elektronsku trgovinu, razvoja kooperacije u oblasti inovacija, kao i davanja podsticaja trgovini proizvodima s visokom dodatom vrednošću. Realizacija plana na povezivanju još više će ojačati saradnju između RK i NRK u međunarodnom drumskom prevozu, logistici, industriji, finansijama, energetici, poljoprivredi, informacionim tehnologijama i svemiru. Sve to je su prioritetne oblasti razvoja kazahstanske privrede. Dalja izgradnja Puta svile XXI veka za Kazahstan ima poseban značaj. Pre šest godina je kineski lider upravo u našem glavnom gradu najavio svoju inicijativu, zato se svi uspesi i problemi vezani za njeno ostvarivanje automatski projektuju na našu zemlju. S praktične tačka gledišta, zahvaljujući tome što smo zajedno s Kinom gradili saobraćajne koridore, mi smo otvorili direktan i brz pristup tržištima čitave Evroazije. Odnosno, istovremeno smo dobili izlaz na tri svetska okeana – Tihi, Atlanski i Indijski. Zamislite samo to! Kopneni Kazahstan, koji je uvek sanjao o tome da ima svoj izlaz na more, povezao je istovremeno tri okeana i tri centra svetskog ekonomskog rasta, s potencijalom od 65% svetskog BDP i kapacitetom od četiri milijarde ljudi. Taj fenomen još uvek nisu u potpunosti shvatili naši naučnici, privrednici i celokupno društvo. Ali već je očigledno da je povezanost kazahstanskog i kineskog programa razvoja dalo zaista multiplicirani efekat i za Kazahstan i z Kinu.

Tako možemo reći da svestrano strateško partnerstvo s Kinom našoj zemlji donosi konkretnu ekonomsku korist i nove mogućnosti razvoja…
– Prosudite sami. Kina je jedan od najvećih spoljnotrgovinskih partnera Kazahstana. Na nju otpada 15,7% ukupne robne razmene. Kina je u zajedničke projekte uložila oko 20 mlrd. dolara i trenutno zauzima četvrto mesto po obimu direktnih stranih investicija u kazahstansku privredu. I ta investiciona saradnja će samo jačati. To je veoma važno za Kazahstan, koji sprovodi diversifikaciju ekonomije. Opštepoznato je da se u svetskoj ekonomiji oseća neizvesnost, na međunarodnim finansijskim tržištima značajno su se smanjile investicione mogućnosti. U ovoj situaciji investiciona saradnja s Kinom od velike je pomoći za Kazahstan za privlačenje kapitala, tehnologije i nastavak privrednog rasta naše zemlje. I šef naše države lično promoviše tu saradnju, tako što se sreće s kapetanima kineskih velikih preduzeća. Tokom posete NRK K. K. Tokajev je uzeo učešća u okruglom stolu s lokalnim poslovnim krugovima. U svom izlaganju on je pozvao kineske kompanije da rade u RK u oblasti razvoja 5G mreže, „pametnih gradova“, velikih baza podataka „blokčejn“, turizma, agroindustrijskog sektora i dr. Treba napomenuti da su kineski preduzetnici pokazali veliki interesovanje za razvoj poslovanja na teritoriji Kazahstana. I ne samo to, Kina je spremno tržište na kojem morate znati da radite. Država za to stvara sve potrebne uslove. Upravo je ovome posvećen niz dokumenata koji su potpisani tokom posete NRK. Na primer, naše Ministarstvo trgovine i integracija potpisalo je memorandum o razumevanju s Ministarstvom trgovine NRK. Siguran sam da će to otvoriti velike mogućnosti za rad na izvozu kazahstanskih proizvoda na kinesko tržište. Moramo da shvatimo da će se nafta, gas i druge sirovine kad-tad iscrpsti. Zato nam je važno da razvijamo potencijal agroindustrijskog sektora i da promovišemo plasiranje naših poljoprivrednih proizvoda na strana tržišta. Sada naši proizvođači moraju da učvrste svoje pozicije na rastućem kineskom tržištu, to je oblast koja ima perspektivu. I u okviru ove posete Ministarstvo poljoprivrede RK je s kineskom stranom potpisalo odgovarajuća dokumenta. I to, protokole o inspekcijskim, karantinskim i veterinarsko-sanitarnim zahtevima za mlečne proizvode, vunu i lan koji se izvoze iz RK u NRK. Zapravo, Kazahstan ima sve mogućnosti da postane veliki isporučilac ekološki čiste hrane. Izvoz za NRK omogućiće nam da unapredimo poslovanje na selu i da razvijemo kompletni proizvodni ciklus agroindustrijskog sektora. U savremenoj Kini postepeno raste potrošnja mesa. To otvara mogućnosti za kazahstansko stočarstvo, od povećanja broja grla stoke do proizvodnje mesa i njegove prerade za izvoz. Možemo navesti mnoštvo takvih primera, sve zavisi od želja i aktivnosti samih kazahstanskih proizvođača. Ti pre što i NRK sama stvara takve poslovne mogućnosti. Ovde bih želeo posebno da napomenem da je tokom proteklih razgovora kineska strana pozvala Kazahstan u svojstvu počasnog gosta učesnika bude prisutan na drugom Kineskom međunarodnom sajmu koji će, kako se očekuje, biti održan u novembru u Šangaju.

S obzirom na postignute dogovore praktični značaj državne posete Predsednika naše zemlje Kini veoma je veliki. A kako gledate na bilateralne odnose Kazahstana s NRK u budućnosti, s obzirom na prelazak u novu fazu?
– U pravu ste, generalno, tokom održanih sastanaka praktično su razmatrana pitanja vezana za sve oblasti saradnje, a takođe je postignut niz važnih sporazuma. Zato se sa sigurnošću može reći da je državna poseta šefa država NRK bila uspešna i plodna. Generalno, danas se Kazahstan i Kina nalaze u novoj fazi razvoja svojih država, nacionalnog preporoda i produbljivanja međudržavnih odnosa. I protekli razgovori daju nam za pravo da izvedemo važan zaključak: naše zemlje nastavljaju odnose pune međusobnog razumevanja i uvažavanja, umnogome imaju iste pristupe i stavove po pitanjima međunarodne i regionalne agende. Kazahstan i Kina takođe visoko ocenjuju trenutna dostignuća jedne i druge strane i podržavaju težnje obe strane ka prelasku na novi nivo političkog i ekonomskog razvoja. Kineska strana posebno ocenjuje ogromna dostignuća u državnom razvoju, ostvarivanju nezavisne i miroljubive politike, koja je postigla Republika Kazahstan tokom godina nezavisnosti pod mudrim rukovođenjem Prvog Predsednika N. A. Nazarbajeva. Kazahstan, sa svoje strane, visoko ocenjuje velika dostignuća u razvoju i izgradnji Kine, izgradnji socijalizma s kineskim specifičnostima i novu važnu ulogu NRK u svetskoj ekonomiji i međunarodnim poslovima. Važno je da obe strane u onoj drugoj vide pouzdanog partnera, izvor povoljnih mogućnosti i zajedničkog rada radi postizanja još boljih rezultata. Upravo takav pristup i rađa sinergiju. Posle zvaničnog „upoređivanja satova“ lideri RK i NRK potvrdili su privrženost nastavku pozitivne tradicije tesnih veza na najvišem i visokom nivou. Jer, bliski i redovni politički dijalog stvara dobru osnovu za prijateljske bilateralne odnose i omogućuje da se sve potencijalne prednosti transformišu u konkretne rezultate. Ovde je važno da u novom periodu, kada se kazahstansko-kineski odnosi približavaju simboličnoj tridesetogodišnjici od njihovog uspostavljanja, obe strane vide međusobne potencijale i spremne su da zajedno ulože napore za dalji razvoj i jačanje saradnje.

http://www.mfa.gov.kz/ru/content-view/ukreplaa-druzbu-i-partnerstvo-na-novom-etape-3

POŠALJITE ODGOVOR

Molimo Vas unesite Vaš komentar!
Molimo Vas ovde upišite svoje ime