Статутарна комисија

На основу члана 39. и члана 40.Статута Покрета СНАГА СРБИЈЕ-БК, доноси се ОДЛУКА О САСТАВУ СТАТУТАРНЕ КОМИСИЈЕ ПОКРЕТА

 

председник:

др  Злата Лончар Ћетковић, доктор правних наука, (Београд)

 

чланови:

проф. др. Ратибор Грујић, дипломирани правник (Београд)

Коста Милић, дипл.правник – адокат, (Нови Сад)

Дивна Суботић, дипломирани правник, (Београд)

Татјана Бабић, дипломирани правник, (Београд)