Извештаји о прилозима

Извештај о прилозима за 2012. годину

Извештај о прилозима за 2013. годину

Извештај о прилозима за 2014. годину

Извештај о прилозима који прелазе износ просецне месецне зараде у Републици Србији 2013. године.