Извештаји о прилозима

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЛОЗИМА КОЈИ ПРЕЛАЗЕ ИЗНОС ПРОСЕЧНЕ МЕСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОД ДАТУМА СТУПАЊА НА СНАГУ ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ

Извештај о прилозима за 2018. годину

Извештај о прилозима за 2017. годину

Извештај о прилозима за 2014. годину

Извештај о прилозима за 2013. годину

Извештај о прилозима за 2012. годину