Početna Izveštaji o prilozima

Izveštaji o prilozima

IZVEŠTAJ O PRILOZIMA KOJI PRELAZE IZNOS PROSEČNE MESEČNE ZARADE U REPUBLICI SRBIJI OD DATUMA STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI

Izveštaj o prilozima za 2019. godinu

Izveštaj o prilozima koji prelaze iznos prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji.
R.B.Ime i prezimeMestoDatum uplateIznos
1.Zvonko IlinčićBeograd22.02.2019.322.400,00
2.Marija DragišićBeograd11.03.2019.58.825,00
3.Nenad DimitrijevićBeograd12.03.2019.100.000,00
4.Mitar RadulovićBeograd12.03.2019.100.000,00
5.Vedran TuzlićBeograd12.03.2019.100.000,00
6.Bojan PerovićBeograd12.03.2019.70.000,00
7.Tatjana ŠinikovićBeograd12.03.2019.57.000,00
8.Marko ArsićBeograd13.03.2019.100.000,00
9.Marko ZarićBeograd13.03.2019.100.000,00
10.Tomislav PolomčićBeograd13.03.2019.100.000,00
11.Radojka StefanovićBeograd13.03.2019.70.000,00
12.Aleksandar VasićBeograd15.03.2019.60.000,00
13.Mirjana PavlovićBeograd19.03.2019. 60.000,00
14.Svetlana CuculićBeograd19.03.2019. 60.000,00
15.Jelena GrdinićBeograd19.03.2019. 60.000,00
16.Jana StankovićBeograd19.03.2019. 60.000,00
17.Zoran Sovilj Beograd20.03.2019.60.000,00
18.Aleksandra TadićBeograd26.03.2019. 30.000,00
19.Katarina GajinBeograd26.03.2019. 30.000,00
20.Marija DragišićBeograd27.03.2019.39.210,00
21.Aleksandra TadićBeograd27.03.2019.15.000,00
22.Katarina GajinBeograd27.03.2019.15.000,00
23.Aleksandra TadićBeograd28.03.2019.5.000,00
24.Katarina GajinBeograd28.03.2019.5.000,00
25.Aleksandra TadićBeograd03.04.2019.10.000,00
26.Katarina GajinBeograd04.04.2019. 10.000,00
27.Zoran CvejićKruševac09.04.2019350.000,00
28.Svetlana CvejićKruševac09.04.2019.350.000,00
29.Gordana MakićKruševac09.04.2019.300.000,00
30.Nevena CvejićKruševac09.04.2019.300.000,00
31.Zoran StankovićKruševac23.04.2019.60.000,00
32.Milisav RadenkovićBeograd15.05.2019.395.600,00
33.Radomir ČolićSopot15.05.2019.575.400,00
34.Živorad Šapić Sopot15.05.2019.396.800,00
35.Veronika Turike PetreskiBeograd31.05.2019.70.000,00
36.Siniša MilanovićNiš11.06.2019.613.088,00
37.Emilija MilanovićNiš11.06.2019.610.119,00
38.Mitrović Ljubinka Ćuprija19.07.2019.350.000,00
39.Zvezdana Przić Ćuprija19.07.2019.300.000,00
40.Sara Savović
Ćuprija19.07.2019. 274.000,00
41.Katarina Ilinčić Beograd01.08.2019. 234.780,00
42.Miljana Vukoslavović
Beograd 01.08.2019. 198.412,00
43. Nataša Tomić Ćuprija26.08.2019. 400.000,00
44.Maja PrzićĆuprija 26.08.2019. 300.000,00
45.Sara Savović Ćuprija26.08.2019. 300.000,00
46.Seatović Milan Ćuprija27.08.2019. 400.000,00