Početna Izveštaji o prilozima

Izveštaji o prilozima

IZVEŠTAJ O PRILOZIMA KOJI PRELAZE IZNOS PROSEČNE MESEČNE ZARADE U REPUBLICI SRBIJI OD DATUMA STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI

Izveštaj o prilozima za 2020. godinu

Izveštaj o prilozima koji prelaze iznos prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji.
R.B.Ime i prezimeMestoDatum uplateIznos
1.Dragan Obradović Despotovac14.02.2020. 350.000,00
2.Vesna Obradović Despotovac14.02.2020. 350.000,00
3.Nenad Marjanović Despotovac14.02.2020.350.000,00
4.Rajko Obradović Despotovac14.02.2020. 341.080,00
5.Persa Minjović Beograd13.03.2020. 350.000,00
6.Tatjana Šiniković Beograd 13.03.2020. 150.000,00
7.Mitar Radulović Beograd 13.03.2020.150.000,00
8.Marija Dragišić Beograd13.03.2020. 150.000,00
9.Maja Lazić
Beograd 13.03.2020. 200.000,00
10. Veronika Turike Petreski Beograd 16.03.2020.300.000,00
11. Maja Lazić Beograd16.03.2020.100.000,00