Početna Izveštaji o prilozima

Izveštaji o prilozima

IZVEŠTAJ O PRILOZIMA KOJI PRELAZE IZNOS PROSEČNE MESEČNE ZARADE U REPUBLICI SRBIJI OD DATUMA STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI

Izveštaj o prilozima za 2020. godinu

Izveštaj o prilozima koji prelaze iznos prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji.
R.B.Ime i prezimeMestoDatum uplateIznos
1.Dragan Obradović Despotovac14.02.2020. 350.000,00
2.Vesna Obradović Despotovac14.02.2020. 350.000,00
3.Nenad Marjanović Despotovac14.02.2020.350.000,00
4.Rajko Obradović Despotovac14.02.2020. 341.080,00
5.Persa Minjović Beograd13.03.2020. 350.000,00
6.Tatjana Šiniković Beograd 13.03.2020. 150.000,00
7.Mitar Radulović Beograd 13.03.2020.150.000,00
8.Marija Dragišić Beograd13.03.2020. 150.000,00
9.Maja Lazić
Beograd 13.03.2020. 200.000,00
10. Veronika Turike Petreski Beograd 16.03.2020.300.000,00
11. Maja Lazić Beograd16.03.2020.100.000,00
12. Malenović Miloš Ćuprija 25.05.2020. 550.000,00
13.Malenović Luka Ćuprija25.05.2020. 550.000,00
14.Petrović Mihailo Ćuprija 25.05.2020. 550.000,00
15. Vesna Obradović Despotovac 25.05.2020.350.000,00
16.Milojević Radoslava Vojnik 25.05.2020.350.000,00
17.Dragan Obradović Jelovac25.05.2020.350.000,00
18.Nenad Marjanović Despotovac25.05.2020.99.000,00
19.Zvonko Ilinčić Beograd02.07.2020. 500.000,00
20.Veselin Garić
Peć02.07.2020.500.000,00
21.Katarina Ilinčić Beograd 03.07.2020. 198.000,00
22.Miljana Vukoslavović Beograd 03.07.2020.198.000,00
23.Jovanka Milošević Ćuprija17.07.2020.,350.000,00
24.Marko MiloševićĆuprija17.07.2020.516.500,00
25.Jovana SavovićĆuprija17.07.2020.530.000,00
26.Tomislav Polomčić Beograd 29.07.2020. 400.000,00
27.Marijana Đorović Beograd 29.07.2020.300.000,00
28.Rajka Soleša Beograd 29.07.2020.300.000,00
29.Mirjana Tadić
Beograd 29.07.2020. 297.000,00
30.Bojan Perović Beograd30.07.2020. 50.000,00
31.Bojan Perović Beograd31.07.2020.60.700,00